Personale

Personale

I Aurora lægger vi vægt på, at børnene møder de samme voksne hver dag, så hverdagen er tryg og genkendelig. Ved sygdom og ferie i personalegruppen benytter vi os derfor af fast tilknyttede vikarer.

Personalegruppen består af tre pædagoger (hvoraf Denice også fungerer som daglig leder af børnehuset) og to pædagogmedhjælpere. Derudover har vi størstedelen af året en praktikant fra Rudolf Steiner Seminaret. Der kan ligeledes være praktikanter fra Jobcentret.

Alle ansatte er enten uddannet på Rudolf Steiner Børnehaveseminaret eller har på anden vis godt kendskab til principperne i Steinerpædagogikken.

Denice
Denice

Denice er leder af Aurora. I hverdagen fungerer hun desuden som pædagog i Aurora

Cecilie
Cecilie

Cecilie er steinerpædagog og fast medarbejder i Aurora

Maja
Maja

Maja er steinerpædagog og fast medarbejder i Aurora per 1.9.18

Zak
Zak

Zak er fast pædagogmedhjælper i Aurora

Elva
Elva

Elva er steinerpædagog og fast medarbejder i Aurora. Hun har været ansat i Aurora siden 2018.

Matilde
Matilde

Matilde er studerende og vikar i Aurora

Adrian
Adrian

Adrian er pædagogstuderende og vikar i Aurora