Børnehavegruppen

 

Vi har fokus på krop og bevægelse, så barnet udvikler en naturlig kropsbevidsthed. Når de motoriske færdigheder udvikles, lærer barnet at beherske sin krop, finde sine egne grænser og forholde sig naturligt til sin omverden, hvilket er betydningsfuldt for udvikling af mod og selvfølelse.

 

Indretningen i Aurora inspirerer til at bruge sin krop. Børnene kan kravle, rutsje, balancere, bygge med mere. Her er rige muligheder for, at barnet i sit eget tempo kan øve sin motorik og prøve nye udfordringer. Den daglige sangleg indeholder også bevægelseslege, som udvikler grov- og finmotorikken, og som vækker barnets lyst til at bevæge sig.

Vi ønsker at give børnene et rigt og nuanceret sprog samt mod til at udtrykke det. Gennem eventyrfortælling kommer barnet dagligt i kontakt med et rytmisk, musikalsk og billedrigt sprog. I eventyrene findes ofte gentagelser, ordlege og remser, som vækker glæde og sproglig interesse hos barnet. I den daglige sangleg indlever barnet sig i sproget gennem sangen, bevægelsen og glæden ved disse, og på denne måde bliver hele kroppen både modtager og formidler af sproget.

I den frie leg har barnet rige muligheder for at øve kommunikation og socialt samvær med børn og voksne. Som voksne prøver vi at være lyttende overfor barnet og møde barnet, hvor det er. Vi forsøger at tale til barnet i et præcist og klart sprog, så barnet kan føle sig tryg. Vi prøver at guide dem ved at sige, hvad de må eller skal, i stedet for at sige det, de ikke må eller ikke skal.

I Aurora lægger vi vægt på at være en ”gøre-institution” og en ”oplevelses-institution”. Det betyder, at vi inddrager børnene i de daglige gøremål i den udstrækning, vi finder det muligt. Eksempelvis kan et par af de store børn være med til at forberede grøntsager til dagens suppe eller plante nyt i vores fælles køkkenhave.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.