Opskrivning m.m.


Den bedst mulige start

Her på siden har vi samlet lidt infomation om alt det praktiske omkring opskrivning med mere i Aurora Børnehus.

 
Indmeldelse

Kontakt os gerne, hvis du ønsker, at dit barn skal have sin hverdag i Aurora Børnehus. Hvis vi har ledige pladser for dit barns alder, tager vi en snak om, hvornår jeres barn kan starte, gensidige forventninger og indkøring. Start gerne med at udfylde opskrivningsskemaet, som du kan hente her: Ansøgningsskema – Aurora

 


Venteliste

Har vi ingen ledige pladser, kan I skrive jeres barn på venteliste. Så kontakter vi jer, hvis vi får plads til at byde jer velkommen.

I er altid velkomne til at skrive jeres barn på ventelisten. Det koster 200 kr. Husk at anføre navn og give besked til os via mail. Vi tæller ikke med i det antal kommunale institutioner, man må være skrevet op til.

Åbent hus arrangementer vil blive slået op på vores Facebook-side.


Pris

Aurora Børnehus er en privat institution under Gladsaxe Kommune. Kommunen giver fripladstilskud og søskenderabat, hvis I er berettiget til det. Vi prioriterer at have en god bemanding, dvs. en bedre normering end dét loven kræver. Vi er samtidig et lille børnehus, og vi er derfor dyrere end en tilsvarende kommunal plads.

Indmeldelsesgebyret er 1000 kr.
Pris per vuggestuebarn i 2022 er 4145 kr. inkl. frugt, mad og bleer.
Pris per børnehavebarn i 2022 er 3365 kr. inkl. frugt og mad.
 
Fripladstilskud og søskenderabat gives af det beløb en tilsvarende kommunal plads koster.
 
Det er muligt at få plads uanset hvilken kommune, I bor i. Vi har børn fra Gladsaxe, Søborg, Nordvest, Nørrebro, Vesterbro og Vanløse.


Udmeldelse

Skal I flytte langt væk, eller ønsker I af anden årsag at melde jeres barn ud af Aurora Børnehus? Så tag en snak med os om, hvordan vi sammen kan sikre en god afslutning i Aurora for jeres barn. Der er to måneders opsigelse per 1. i hver måned. Det er ikke muligt at udmelde sit barn 1.7.