Vuggestuegruppen har sin egen rytme, men så vidt muligt integreres vuggestuebørnene i børnehavelivet. Når de ikke sover, er de små børn i haven under fri leg sammen med de store børn. Det er vores erfaring, at de små har stor glæde ved at observere og efterligne de store, og de store har stor glæde ved at hjælpe de små.

Vi lægger megen vægt på at hjælpe barnet med at blive selvhjulpen. Selv det helt lille barn har masser af potentiale, handlekraft og virkelyst til at klare mange ting selv, hvis det får lov.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.