Vi vokser sammen

Vuggestuegruppen

Når barnet er omkring to år, begynder vi at øve, at barnet sidder på toilettet (i samarbejde med forældrene vurderer vi, hvornår det enkelte barn er klar til dette). Vi gør vores bedste for, at de indledende øvelser til at blive renlig bliver en hyggelig og naturlig del af barnets dagligdag.

Vuggestuegruppen har sin egen rytme, men så vidt muligt integreres vuggestuebørnene i børnehavelivet. Når de ikke sover, er de små børn i haven under fri leg sammen med de store børn. Det er vores erfaring, at de små har stor glæde ved at observere og efterligne de store, og de store har stor glæde ved at hjælpe de små.

Vi lægger megen vægt på at hjælpe barnet med at blive selvhjulpen. Selv det helt lille barn har masser af potentiale, handlekraft og virkelyst til at klare mange ting selv, hvis det får lov.

Blomster