Pædagogikken

I Aurora Børnehus tager vi udgangspunkt i Rudolf Steiners pædagogik. Vi mener, at det giver os det bedste grundlag for at skabe en aktiv, udviklende og nærende hverdag for jeres børn. I hverdagen giver vi desuden god plads til udeliv, sanglege, eventyrfortællinger og ikke mindst den frie leg. Her på siden kan du læse om vores pædagogiske udgangspunkt ved at klikke på emnerne herunder. Se også gerne vores årsplan, læreplan og Det Pædagogiske Grundlag for Steinerpædagogikken under fanen Inspiration.

Ifølge Steiner er særligt tre forhold væsentlige for børn i førskolealderen. Derfor har vi i Aurora fokus på disse forhold.

  1. Barnet er et efterlignende væsen: Børn har brug for forbilleder. Barnet efterligner nemlig sine omgivelser, da det er barnets måde at tilegne sig verden på. Forældrene er barnets vigtigste forbilleder. I Aurora Børnehus er personalet forbilleder. Vi har ansvaret for, at omgivelserne er værd at efterligne. Derfor foretager vi meningsfyldte gøremål, hvilket afspejler sig i børnenes leg.
  2. Barnet er et rytmisk væsen: Alle mennesker er rytmiske væsener, der har behov for en vekselvirkning mellem søvn og vågen tilstand. Barnet har brug for ro og rytme. I rytmen oplever det en genkendelighed, og i roen kan indtrykkene bundfældes. I Aurora Børnehus har vi derfor en daglig, ugentlig, månedlig og årlig rytme.
  3. Barnet er et sansende væsen: Det lille barn oplever verden gennem sanser. Derfor arbejder vi for, at barnet bliver stimuleret via alle dets sanser. Vi tilstræber, at sanseoplevelserne er så naturlige som muligt. Det sker ved legetøj i naturmaterialer, plantefarver og gennem omgang med de fire elementer jord, vand, luft og ild. For eksempel forstår barnet verden bedre, når det leger med en trælastbil, da den er tung ligesom en rigtig lastbil og i modsætning til en plastiklastbil. Det samme gælder for en dukke af uld og bomuld – den er blød og varm, hvilket appellerer til omsorg til forskel fra plastikdukken, der er hård og kold. Udendørs har vi haveredskaber, så børnene kan undersøge jord, sand og vand. På blæsende dage kan vi tage drager med på tur eller hænge vimpler op, så vi kan opleve blæsten. Vi laver også bål, som vi kan bage pandebrød eller lave suppe på. Sansning er mange ting. Derfor respekterer vi børns ret til at have et barndomsland, hvor der eksisterer engle, nisser, alfer og andre naturvæsner. Barnet sanser også stemninger. Derfor lægger vi vægt på, at børnehuset fremstår hjemligt og æstetisk. Vi er opmærksomme på, at stemningen mellem menneskerne i børnehuset er efterligningsværdig. Vi taler ordentligt, vi er åbne og ærlige og ikke mindst hjertelige over for jer, jeres børn og overfor hinanden som kolleger.

Som en fast del af hverdagen fortæller vi eventyr hver morgen. Eventyrene er remseeventyr, gamle folkeeventyr eller årstidsfortællinger. Eventyret fortælles i en til to uger i træk, så børnenes behov for gentagelse og fordybelse imødekommes. Oftest suppleres eventyret med et lille bordspil eller marionetteater. Eventyrene udvikler den indre billeddannelse og evnen til at lytte. For småbørnene er det primære formål at give barnet en mulighed for at mærke stemningen under eventyrfortællingen.  Formiddagens udeleg afsluttes hver dag med fælles sangleg.

Igennem sanglege og fingerlege plejes barnets sprogudvikling og motorik. Sanglegene følger som regel årets og naturens rytme, og børnene har en stor sangskat med sig, når de forlader børnehuset.

Vi lader årstiderne sætte deres præg på det, der sker i børnehuset. Det sker både gennem små hverdagsaktiviteter og en række faste årstidsfester. Vi holder blandt andet høstfest, lanternefest, spirefest, fastelavnsfest, pinsefest med mere.

Vi lægger vægt på, at børnene er ude hver dag uanset vejrforholdene. I sommerhalvåret er vi ude stort set hele dagen, og i de koldere årstider er vi ude, så længe vejret tillader det.
Aurora er et skærmfrit børnehus. Det betyder, at vi ikke bruger digitale medier sammen med børnene. Vi har en mobiltelefon i huset, så forældre og andre kan komme i kontakt med os. Vi forventer, at I som forældre til børn i Aurora respekterer dette og undgår brug af mobiltelefoner, når I afleverer og henter jeres børn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.